Tinnitus

Tinnitus is een ander woord voor oorsuizen. Mensen die last van suisende oren hebben, hebben het idee dat zij in een geluidloze ruimte geluiden horen. Wie hinder van tinnitus / oorsuizen ondervindt, kan baat hebben bij een tinnitusmaskeerder. Het apparaatje zal het oorsuizen niet helemaal verhelpen maar maakt het wel draagzamer.

De tinnitusmaskeerder is te vergelijken met een kaars. Als u een kaars aansteekt in een donkere ruimte, valt de vlam direct op. De kaars zal vrijwel niet meer opvallen als een lamp wordt aangedaan. Mensen die van een tinnitusmaskeerder gebruikmaken, zullen het oorsuizen ook zo ervaren.

Ondanks dat wij zeer goede resultaten met de tinnitusmaskeerder behalen, zal het apparaatje niet voor iedereen een oplossing zijn. In sommige gevallen zullen wij tevens de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) toepassen.
design: OrangeTalent