Auditieve verwerkingproblemen

Kinderen en volwassenen met zogenaamde Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) blijken uit onderzoek in de meeste gevallen geen sprake van gehoorverlies te hebben. Zij hebben moeite om in drukke omgevingen het lawaai ‘weg te filteren’.

Voor mensen met AVP is iSense ontwikkeld. iSense is een klein apparaatje waarmee de stem van de spreker duidelijk hoorbaar is. De persoon met AVP draagt het apparaatje in het oor en geeft aan de spreker een klein microfoontje. Het microfoontje staat in verbinding met iSense. Dankzij iSense worden geluiden weggefilterd, zodat mensen met AVP de gehele dag moeiteloos kunnen luisteren zonder te worden afgeleid.

Kenmerken Auditieve Verwerkingsproblemen
In het inventarisatie project ‘Logopedische aanpak Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP)’ van onderzoeker De Wit en projectleiders professor PhD Van der Schans, professor PhD Steenbergen en PhD Luinge worden meerdere kenmerken aan AVP toegekend. De kenmerken zijn afkomstig van de checklist Keith (2000).
  • Gedrag van een slechthorend persoon, ondanks normale gehoordrempel.
  • Regelmatig misverstaan; moeite met het onderscheiden van verschillende spraakklanten.
  • Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving.
  • Moeite met het verstaan van mensen, die snel praten, een accent hebben of dialect spreken.
  • Zwak auditief geheugen; moeite met het uitvoeren van lange opdrachten.
  • Zwakke luistervaardigheid; snel afgeleid en onrustig in luistersituaties.
  • Eén-op-één situatie is vaak de beste benadering.
  • Sprake van een stoornis in taalbegrip en / of taalproductie.design: OrangeTalent