Operatieve hooroplossingen

Naast de gangbare hooroplossingen, zoals de hoortoestellen, zijn er ook minder gangbare hooroplossingen verkrijgbaar. Wij willen u deze hooroplossingen niet onthouden.

Cochleair Implantaat
Een Cochleair Implantaat – kortweg CI - is een elektronisch implantaat. Hiermee kunnen dove en zeer ernstig slechthorende kinderen en volwassenen weer (iets) horen. Dit gebeurt doordat het CI de functie van de zintuigcellen in een beschadigd binnenoor overneemt en de intact gebleven gehoorzenuw direct elektrisch stimuleert.

Een CI bestaat uit een in- en uitwendig deel. Tijdens een operatie wordt het inwendige gedeelte geplaatst, het uitwendig gedeelte wordt enkele weken na de operatie aangesloten. Bij de plaatsing van het inwendige gedeelte wordt een ontvanger onder de huid achter het oor ingebracht. De elektrode serie wordt in het slakkenhuis (de cochlea) geplaatst.

Het uitwendige deel bestaat uit een geluidsprocessor en een zendspoel. De processor zet de omringende geluiden om in signalen, die naar de gehoorzenuw kunnen worden gestuurd en die door de hersenen als geluid kunnen worden herkend.

(bron: CI stichting Leiden)

Auditory Brainstem Implant (ABI)
Een hersenstamimplantaat ook wel Auditory Brainstem Implant (ABI) genaamd, is een hoorprothese die wordt gebruikt wanneer de gehoorzenuw niet meer functioneert, zoals bij mensen die beiderzijds doof zijn ten gevolge van een tumor op de gehoorzenuw (acusticus neurinoom). Signalen uit het slakkenhuis kunnen dan niet aan de hersenen worden doorgegeven. De enige manier om geluid de hersenen te laten bereiken, is de gehoorkern die direct na de gehoorzenuw komt elektrisch te stimuleren. De elektroden worden dus niet in het slakkenhuis, maar in de hersenstam aangebracht. De in- en uitwendige elektronica zijn identiek aan die van een CI.

Het plaatsen van de ABI is een zeer delicate operatie. Het inbrengen van het hersenstamimplantaat wordt altijd gecombineerd met het verwijderen van de tumor, wanneer die te veel druk op de aansluitende delen van de hersenen gaat uitoefenen. Ongeveer vijf tot tien procent van de geïmplanteerden kan tot op zekere hoogte gesprekken volgen.

(bron: Cochleaire Implantatie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Bone Anchored hearing aid (BAHA)
Een BAHA kan worden toegepast wanneer slechthorende mensen nog een goed functionerend binnenoor hebben, maar om een bepaalde reden geen normaal hoortoestel kunnen dragen. Redenen kunnen zijn: chronische oorontstekingen, een afwijkende gehoorgang of oorschelp en problemen met het middenoor (zoals otosclerose). Een BAHA wordt niet in of achter het oor gedragen, zoals een gewoon hoortoestel, maar door middel van een schroef aan de schedel bevestigd. Deze schroef, ook wel abutment genoemd, wordt middels een operatie aangebracht.

(bron: Wikipedia)
design: OrangeTalent